Προσευχές

Προσευχή στην Παναγία

Ανυμνών μεγαλύνω Σε, Άχραντε, την το γένος ημών μεγαλύνασαν. Δυσωπών δυσωπώ Σε Πανύμνητε, την αεί τον Υιόν δυσωπήσασαν. Ευλογών μακαρίζω…

Ημέρες και Περίοδοι Νηστείας

 Ημέρες και Περίοδοι Νηστείας Νηστεία της Τετάρτης & της Παρασκευής, εκτός αν υπάρχει κατάλυση. Νηστεία των Χριστουγέννων, η οποία αρχίζει…

Γεννηθήτω το θέλημά Σου…

Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου Φιλάνθρωπε Κύριε, δεν λησμόνησες τον αμαρτωλό δούλο σου, αλλά γεμάτος έλεος με είδες από τη δόξα Σου…